Termeni și condiții utilizare site restaurantvanity.ro

Stimați utilizatori,
SC Mih Mar SRLvă mulțumește că sunteți utilizatorii site-ului restaurantvanity.ro

Introducere
Prin vizitarea sau folosirea  acestui site, vă exprimați acordul  pentru acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru folosirea site-ului în condiții optime, vă recomandăm citirea cu atenție a acestora. În acest sens, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că prin navigarea pe site-ul restaurantvanity.ro, se pot îregistra informații sau date cu caracter personal oferite în mod voluntar.
Confidențialitatea datelor personale și securitatea informațiilor
În conformitate cu prevederile legale din Legea nr.667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legea nr.506/2004 privind preluarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, vă informăm că, în urma oferirii de către dvs. a datelor personale, avem obligația de a le administra și prelucra în condiții de siguranță și în conformitate cu scopurile legale specificate.
Datele care pot fi preluate de la dvs. se referă la : nume/prenume, număr de telefon (optional), adresă de e-mail. Scopul colectării acestor date se refera strict la comunicarea privind serviciile solicitate prin intermediul formularului de contact on line.   Am implementat anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislația relevantă. .
Echipa noastră se obligă ca datele dvs. personale să nu fie dezvăluite către terți fără o autorizare prealabilă din partea clientului. Cu toate acestea, vom putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau pentru a proteja sănătatea oricărei persoane.

În legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în Legea nr.677/2001, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa office@restaurantvanity.ro
Vizitatorii site-ului restaurantvanity.ro pot trimite comunicări pe formularele de contact, pe adresa de e-mail sau telefonic atât timp cât conținutul acestora nu este contrar legii sau bunelor moravuri.

Copyright
Întregul conținut al site-ului - fotografii, elemente de grafică web, simboluri, texte,  sunt proprietatea restaurantvanity.ro și este protejat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.
Preparatele culinare prezentate pe site sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini. Cu toate acestea, echipa noastră vă prezintă cât mai detaliat și corect produsele și serviciile, respectând acuratețea acestora.
Navigarea pe site-ul nostru nu permite reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără a obține în prealabil acordul nostru scris. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legilor în vigoare. Încercarea, de orice natură, de modificare a imaginilor și informațiilor prezentate pe acest site, dă dreptul unilateral și neechivoc deținătorului sau legal de a se adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte. Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal, astfel că orice încercare de a exploata site-ul în scopuri comerciale sau contrare intereselor SC MIh Mar SRL este interzisă.

Promoții și oferte speciale
Echipa SC Mih Mar SRL își stabilește singură regulamentele promoțiilor și a ofertelor speciale pe care le desfășoară. Promoțiile active sunt aduse la cunoștința utilizatorilor prin intermediul site-ului sau pe email in urma solicitarii unei oferte de catre acestia. De promoții beneficiază doar acei participanți care respectă întocmai conditiile afișate, operatorul rezervandu-și dreptul de a întrerupe sau anula în orice moment promoția fără o notificare prealabilă.

Dispute si conflicte
Orice conflict ivit între SC Mih Mar SRL și clienți va urma calea unei concilieri amiabile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale în vigoare de la momentul respectiv, soluționarea conflictelor fiind de competența instanțelor române. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Dispoziții finale
În cazul în care una sau mai multe clauze din cele menționate mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, clauza declarată nulă nu va afecta validitatea celorlalte clauze, cu excepția cazului în care se găsește în stransă legătură cu aceasta din urmă. Odată cu exprimarea consimțământului, clientul acceptă fără obiecțiuni termenii și condițiile de utilizare ale site-ului restaurantvanity.ro